چهارشنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1388 @ 11:09 ق.ظ

جواز ازدواج پدر با دختر در اسلام!

فتواى امام مالک و به تبع او شافعى در حلال بودن ازدواج پدر با دخترش که از طریق غیر مشروع یعنى زنا به دنیا آمده باشد و همچنین با خواهر و دختر پسر و دختر دخترش که به همین روش به دنیا آمده باشند از فتواهاى نادر روزگار است و دلیلى که بر جواز آن نیز آورده است نادر تر از خود حکم و شنیدنى است. 
وى مى گوید: به این دلیل نکاح جایز است که این پدر و دختر شرعاً با یکدیگر نسبتى ندارند و بیگانه هستند و چون از راه غیر مشروع متولّد شده است ارث نمى برد و نفقه او هم واجب نیست. 

  

این قبیل فتاوا از فتواهاى نادر روزگار است و دلیلى که بر جواز آن نیز آورده است نادر تر از خود حکم و شنیدنى است. فتواى امام مالک و به تبع او شافعى در حلال بودن ازدواج پدر با دخترش که از طریق غیر مشروع یعنى زنا به دنیا آمده باشد و همچنین با خواهر و دختر پسر و دختر دخترش که به همین روش به دنیا آمده باشند از فتواهاى نادر روزگار است و دلیلى که بر جواز آن نیز آورده است نادر تر از خود حکم و شنیدنى است. 
وى مى گوید: به این دلیل نکاح جایز است که این پدر و دختر شرعاً با یکدیگر نسبتى ندارند و بیگانه هستند و چون از راه غیر مشروع متولّد شده است ارث نمى برد و نفقه او هم واجب نیست. 

متن عربی: 

حلیة الزواج مع البنت من الزنا
(أفتى المالک) بحلیة الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته، وبنت أخیه وأخته من الزنا ، مستدلا بأنها أجنبیة منه ، ولا تنتسب إلیه شرعا ، ولا یجری التوارث بینهما ، ولا تعتق علیه إذا ملکها ، ولا تلزمه نفقتها ، فلا یحرم علیه نکاحها کسائر الأجانب. 
المغنی لابن قدامة 7 / 485 . 

و أفتى الشافعی بحلیة الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخیه وأخته من الزنا ، مستدلا بنفس دلیل الإمام مالک فی هذه المسألة کما مر آنفا. 
المغنی لابن قدامة 7 / 485 . 

وهذه المسألة ذکرها الفخر الرازی فی مناقب الشافعی مسلما بها ومدافعا فیها عنه.
مناقب الإمام الشافعی ،ص 532 . 

إلیها أشار الزمخشری فی الأبیات المتقدمة بقوله : فإن شافعیا قلت قالوا بأننی أبیح نکاح البنت والبنت تحرم. 
المغنی لابن قدامة 11 / 34، المحلى 6 / 
 
valiasr-aj.com